Bilgi Bankası > Kuruluşlar

Harran Üniversitesi

www.harran.edu.tr

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi

http://www.kalkinmaatolyesi.org/anasayfa.php

Mevsimlik İşçi Göçü Ağı (MİGA)

http://goc.bilgi.edu.tr/migahakkinda.html

Hayata Destek Derneği

www.hayatadestek.org

Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

http://goc.bilgi.edu.tr/

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Derneği

http://www.metider.org.tr

Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM)

http://cokaum.ankara.edu.tr/

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

www.unfpa.org.tr

Uluslar arası Çalışma Örgütü

www.ilo.org

Uluslar arası Çocuk Fonu

www.unicef.org.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

www.csgb.gov.tr

Sağlık Bakanlığı

www.saglik.gov.tr

Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği, Diyarbakır

Çukurova Tarım Aracıları Derneği, Adana

Tarım Elçileri ve İşçileri Derneği, Adana