Bilgi Bankası > Kaynaklar

Mevsimlik Tarım İşçileri ile ilgili proje kapsamında üretilen temel dökümanlara ulaşabilirsiniz. 

 

PROGRAM BİLEŞENLERİ

Programın Tanıtım Atlası

1. Sağlık sistemini güçlendirme

1.1. Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarının  Eğitimi

1.      Birinci Basamak Uygulama Rehberi

2.      Sunumlar

I - II - III - IV - V - VI

3.      ASM Afişi

4.      Açık Mektup Örnekleri

Aile Hekimi Açık Mektup

Aile Sağlığı Elemanı Açık Mektup 

5.      Ön-Son Test Örneği

6.      Isınmalar

1.2. Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Eğitimi

1.      Birinci Basamak Uygulama Rehberi

2.      Sunumlar

GİRİŞ I - II - III - IV - V

3.      Afiş

4.      TSM Broşürü

5.      TSM Formları

Tarım Alanlarında Kullanılabilecek Form 

TSM Bildirim Formu 

6.      Örnek Ön-Son Test Örneği

7.      TSM Grup Çalışması Örneği

8.      Örnek İl Çalışmaları

1.3. Mezuniyet Öncesi Eğitim

1.      Mezuniyet Öncesi Eğitim Modülü

2.      Sunumlar

I - II - III - IV  - V

2. Yönetici Farkındalık Eğitimleri

1.      Mahalli Mülki Amirler İçin Rehber

2.      Sunumlar

I - II - III - IV - V - VI 

3.      Kamu Savunuculuk Broşürü

4.      Muhtarlar İçin Broşür

5.      Örnek Program

3. Mevsimlik Tarım İşçilerini Güçlendirme

3.1. Sağlık Aracısı Yetiştirme Programı

1.      Sağlık Aracısı Görev Tanımı

2.      Eğitim Yönergesi

3.      Sunumlar

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII ve IX - X - XI  - XII - XIII

4.      Örnek Eğitim Programı

5.      Sağlık Aracısı Tarla-Saha Çalışma Kartları

6.      Sağlık Aracısı El Kitabı

4. Tarım İş Aracısı Eğitim programı

1.      Tarım İş Aracısı Rehberi

2.      Sunumlar

I - II 

3.      Örnek Eğitim Programı

5. Din Görevlisi Eğitim programı

1.      Eğitim Yönergesi

2.      Sunumlar

1. Gün Sunumları: I - II - III (1) - III (2) - IV ve V

2. Gün Sunumları: VI - VII - VIII - IX

3.      Din Görevlisi Sağlık Rehberi

4.      Örnek Ön-Son Test

6. Medya Temsilcileri Eğitimi

1.      Sağlık Haberciliği Rehberi

2.      Sunumlar

I - II - III 

3.      Örnek Program

4.      Örnek Basın Açıklaması

7. Eğitimlerde Kullanılan Destek  Materyaller

1.      Eğitimlere Başlarken kullanılan Filmler

·        MTİ Kısa Film

2.      Eğitim Filmleri

·        Tarlada Sağlıklı Yaşam Alanı Oluşturma
·        Kadın Sağlığı
·        Güvenli Tarım İlacı Uygulama
·        Çocuk Sağlığı
·        İlk Yardım

3.      Eğitim Radyo Spotları

4.      Toplum Eğitimi Broşürleri

Broşür: Tetanoz
Broşür: Akraba Evliliği
Broşür: Bebekler Öksüz, Anneler Bebeksiz Kalmasın
Broşür: Çocuk Anneler
Broşür: Doğum Öncesi Bakım
Broşür: Erken Tanı
Broşür: Evde, Hastanede Doğum
Broşür: Kimliği Olmayanın Doktoru Olmaz
Broşür: Telefonlar 
Broşür: Çiftçi 

5.      Televizyon programları

8. Araştırma Raporları

1.      Mevsimlik Tarım İşçisi ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması-2011 (Özet Rapor)

2.      Mevsimlik Tarım İşçisi ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması-2011 (Ana Rapor)

3.      GAP Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması-2013

4.      Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Raporu

 

Basın Bildirisi (Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Ülke Programı hakkında gelinen nokta)
Basın Bildirisi (Din Görevlisi Eğitim Programı Basın Bildirisi)
Basın Bildirisi (7-8 Nisan 2014 - Ankara)
Araştırma Rapor: Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması, 2011(UNFPA - Harran Üniversitesi)
Araştırma Rapor (Özet): Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması, 2011(UNFPA - Harran Üniversitesi)
Aile Hekimi Açık Mektup
Aile Sağlığı Elemanı Açık Mektup
Broşür: Tetanoz
Broşür: Akraba Evliliği
Broşür: Bebekler Öksüz, Anneler Bebeksiz Kalmasın
Broşür: Çocuk Anneler
Broşür: Doğum Öncesi Bakım
Broşür: Erken Tanı
Broşür: Evde, Hastanede Doğum
Broşür: Kimliği Olmayanın Doktoru Olmaz
Broşür: Muhtar Toplumun Hizmete Ulaşmasında Köprüdür
Broşür: Tarım İşçisi de İşçidir ve İşcinin Sağlığını Korumak İşverenin Yükümlülüğüdür
Broşür: Yardım Hatları
Broşür: Kamu Farkındalık
Broşür: Toplum Sağlığı Merkezleri Tarafından Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlığını Geliştirmeye Yönelik Yapılacak Çalışmalar
Afiş: Birinci Basamak Farkındalık
Tarla İzlem Kartları
Rehber: Birinci Basamak Uygulama Rehberi
Rehber: Sağlıklı Yaşam Rehberi
Rehber: Tarım İş Aracısı
Rehber: Mahalli Mülki Amirler İçin Rehber
Rehber: Mezuniyet Öncesi Eğitim Modülü
Araştırma Rapor: Gap Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması, 2013
Poster: Çiftçilere Yönelik Mevsimlik Tarım İşçisi Posteri
Sunum: Adana İl Sunumu
Sunum: Hatay İl Sunumu
Sunum: Konya İl Sunumu
Sunum: Yozgat İl Sunumu
Sunum: MTİ Hizmet Akış Planı
Sunum: MTİ Nüfus Yapısı Özellikleri
Sunum: MTİ ve Üreme Sağlığı
Sunum: Tarımda Çalışanlar Açısından Teratojenler
Sunum: Tarımda Sık Görülen Hastalıklar
Sunum: Yasal Düzenlemeler
Sunum: Halk Sağlığı Hizmetleri ve TSMler
Sunum: Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar
Değerlendirme Raporu