Proje Hakkında > Aktiviteler

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİLERİNİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME PROGRAMI

KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

(OPERASYONEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİYLE)

Aktiviteler/Bütçe Kaynağı

Aktivite tarihi

Hedeflenen Katılımcı Sayısı

Gerçekleşen Katılım

Toplam

Katılım

Başarı Hızı

(%)

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011  (Araştırma bulgularına dayalı programlar geliştirilmiştir)

1. FARKINDALIK, EĞİTİM MATERYALİ GELİŞTİRME, EĞİTİM VE SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARI

1.1. Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanları Materyal Geliştirme ve Farkındalık Toplantısı/ UNFPA

02.03.2012

MTİ yoğunluğu olan  mahallelerdeki ASM’lerde ve Sağlık Müdürlüğünde görev yapan 25 sağlık çalışanı ve yönetici

12 AH, 12 ASE,

AÇSAP Şube Müdürü, 7 Üreme Sağlığı İl Eğiticisi, 3 Halk Sağlığı asistanı

2 Sağlık Md.Yrd.

Toplam 36 kişi

 

144

1.2. Din Görevlisi Materyal Geliştirme ve Farkındalık Toplantısı/ UNFPA 

27.03.2012

09:00-16:00

MTİ yoğunluğu olan 3 mahallede görev yapan din görevlileri

25 din görevlsi

20 din görevlisi ve Müftü Yardımcısı

Toplam 21 din görevlisi

 

84

1.3. Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanları Materyal Geliştirme ve Farkındalık Toplantısı/ UNFPA

27.03.2012

16:00-20:00

MTİ yoğunluğu olan  mahallelerde bulunan ASM’ler, TSM, Halk Sağlığı Müdürü

25 katılımcı

14 AH, 14 ASE, 1 Sağlık Md. Yrd., 3 Şube Müdürü, 1 TSM sorumlusu

9 AÇSAP çalışanı

39 sağlık çalışanı

 

156

1.4. Araştırma sonuçlarının paylaşımı toplantısı Şanlıurfa /UNFPA

09.05.2012

13 Kurum Temsilcisi

Kamu, Sivil Toplum ve Basın Kuruluşu olmak üzere 20 kurumdan toplam 41 Katılımcı

 

153

1.5. Kadın Din Görevlileri Eğitimi/ UNFPA

21–25.05.2012

20 Katılımcı

23 Katılımcı

 

115

1.6. Erkek Din Görevlileri Eğitimi/ UNFPA

18–20/06/2012

20 Katılımcı

14 Katılımcı

 

70

1.7. Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanları Eğitimi/ UNFPA

11–13/06/2012

25 AH, 25 ASE olmak üzere toplam 50 sağlık çalışanı

20 AH, 19 ASE

Toplam 39 sağlık çalışanı

 

78

1.8. Araştırma sonuçlarının Bakanlık Düzeyinde İlgili Sektörlerle paylaşımı toplantısı Ankara /UNFPA

08/11/2012

İlgili Bakanlıklar, Bölge Milletvekilleri Uluslar arası Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları

58 temsilci

 

100

1.9. Tarım İş Aracısı ve Kadın Kültür Merkezi (KKM) Sorumlularının Eğitimi/ UNFPA

22/11/2012

 MTİ’lerin yoğun yaşadığı mahallelerin muhtarları, Kadın Kültür Merkezi sorumluları ve tarım iş aracıları toplam 40 katılımcı

19 Tarım İş Aracısı, 30 KKM sorumlusu

Toplam 49 katılımcı

 

82

1.10. Akran Eğitimi Şanlıurfa/ UNFPA

10–14/12/2012

25 Akran

25 Akran

 

100

1.11. Muhtar Eğitimi Şanlıurfa/ MATRA

22/11/2012

25 Katılımcı

13 Muhtar

 

52

1.12. Din Görevlisi Eğitimi Şanlıurfa/ MATRA

01–02/12/2012

25 Katılımcı

21 Din Görevlisi, 33 KKM

Toplam 54 katılımcı

 

216

1.13. Medya Temsilcileri Eğitimi Şanlıurfa/ MATRA

04/12/2012

20 Katılımcı

21 Medya Tem, 21 Stajyer

Toplam 42 katılımcı

 

210

1.14. Sağlık Çalışanları Eğitimi Şanlıurfa/ MATRA

17–18/12/2012

20 Katılımcı

24 Katılımcı

 

120

1.15. Akran Eğitimi Şanlıurfa/ MATRA

17–21/12/2012

25 Katılımcı

26 Katılımcı

 

104

1.16. Sağlık Aracısı Eğitimi Şanlıurfa/ MATRA

10–21/12/2012

20 Katılımcı

28 Katılımcı

 

140

 

1.17. Araştırma sonuçlarının paylaşımı toplantısı /Adıyaman /MATRA

22/01/2013

09:00-12:30

13 Kurum Temsilcisi

14 Kurumdan 23 temsilci

 

108

1.18. Muhtar Eğitimi Adıyaman/ MATRA

22/01/2013

14:00-18:00

25Katılımcı

12 Muhtar/ 25 Tarım İş Aracısı

37 katılımcı

 

 

 

 

 

148

1.19. Din Görevlisi Eğitimi Adıyaman/ MATRA

31-01/02/2013

 

 

20 Katılımcı

23 Katılımcı

 

 

74

Katılımcı

 

190

1.20. Din Görevlisi Eğitimi Adıyaman/ TOROS

5-6/09/2013

24 Katılımcı

1.21. Din Görevlisi Eğitimi Şanlıurfa/ TOROS

2-3/09/2013

27 Katılımcı

1.22. Medya Temsilcileri Eğitimi Adıyaman/ MATRA

30/01/2013

 

12 Katılımcı

 

74 Katılımcı

 

1.23. Şanlıurfa Medya Temsilcileri Eğitimi/TOROS

12-13/12/2013

 

62Katılımcı

1.24. Sağlık Çalışanları Eğitimi Adıyaman/ MATRA

29-30/01/2013

20 Katılımcı

21 Katılımcı

 

 

75

Katılımcı

 

188

1.25.Sağlık Çalışanları Eğitimi Adıyaman/TOROS

10-11/09/2013

20 Katılımcı

35 Katılımcı

1.26.Sağlık Çalışanları Eğitimi Şanlıurfa/TOROS

18-19/09/2013

20 Katılımcı

19 Katılımcı

1.27. Akran Eğitimi Adıyaman/ MATRA

02-06/02/2013

 

 

60 Katılımcı

22 Katılımcı

 

 

114 Katılımcı

 

187

1.28. Sağlık Aracısı Eğitimi Adıyaman/ MATRA

02-11/02/2013

22 Katılımcı

1.29. Şanlıurfa Akran Eğitimi/TOROS

18-25/12/2013

 

32 Katılımcı

1.30. Adıyaman Kahta Sağlık Aracıları Eğitimi/TOROS

16-23/2013

38 Katılımcı

1.31. Tarım İş Aracısı ve İşveren Eğitimi Adıyaman/ UNFPA

26/03/2013

 

 

20 Katılımcı

 

26 Katılımcı

 

 

43

Katılımcı

 

 

 

 

108

1.32. Tarım İş Aracısı ve İşveren Eğitimi Şanlıurfa/ UNFPA

19/03/2013

17 Katılımcı

 

 

 

1.33. Din Görevlisi Materyal Geliştirme-Farkındalık Toplantısı / UNFPA

23/02/2013

20 Katılımcı

30 Katılımcı

 

150

1.34. Din Görevlisi Sağlık Rehberini ve Yapılan Çalışmaları Gözden Geçirme Toplantısı-Şanlıurfa/ UNFPA

21-22/03/2013

15 Katılımcı

23 Katılımcı

 

153

1.35. Aile Sağlığı Merkezi El Kitabını ve Sağlık Sistemini Gözden Geçirme Çalışmalarını Değerlendirme Toplantısı-Şanlıurfa /UNFPA

01–02/04/2013

 

20 Katılımcı

30 Katılımcı

 

150

1.36. Mezuniyet Öncesi Eğitim Materyali Geliştirme/MATRA

23-24/09/2013

2 Üniversite

5 Üniversite 14 Katılımcı

 

 

1.37. Ankara, Eskişehir, Aksaray, Niğde ve Konya TSM Eğitimi/ UNFPA

6-7 /05/2013

 

 

40 Katılımcı

 

56 Katılımcı

 

138

1.38. Şanlıurfa/ Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanları Yönetici Eğitimi/TOROS

7-8/11/2013

27 Katılımcı

1.39. Ankara, Eskişehir, Aksaray, Niğde ve Konya Yönetici Eğitimi/TOROS

24-25/06/2013

 

 

40 Katılımcı

 

28 Katılımcı

 

228

1.40. Yönetici Eğitim Toplantısı/TOROS

06/12/2013

13 Kurumdan 63 temsilci

 

158

1.41. Şanlıurfa Medya Temsilcileri Eğitimi/TOROS

12-13/12/2013

25 medya mensubu

62 Katılımcı

 

248

1.42. Ankara Danışma Kurul Toplantısı/UNFPA

11/03/2014

-

26 Katılımcı

 

 

 

1.43.Şanlıurfa Tarım İş Aracıları Eğitimi/UNFPA

5/03/2014

50 Katılımcı

36 Katılımcı

 

72

1.44.Adıyaman Tarım İş Aracıları Eğitimi/UNFPA

26/03/2014

25 Katılımcı

24 Katılımcı

 

96

1.45.Ankara, Aksaray, Eskişehir, Konya Yozgat, TSM Eğitimi/ Ankara/ TOROS

7-8/04/2014

 

40 Katılımcı

50 Katılımcı

 

125

1.46.Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Malatya, Kayseri, Hatay TSM Eğitimi/TOROS

17-18/04/2014

40 Katılımcı

68 Katılımcı

 

170

1.47.Şanlıurfa, Adıyaman, Ankara, Eskişehir, Yozgat, Hatay Yönetici Eğitimi/TOROS

17/04/2014

40 Katılımcı

48 Katılımcı

 

120

1.48. Adıyaman TSM Eğitimi/TOROS

15/05/2014

20 Katılımcı

33 Katılımcı

 

165

1.49. Eskişehir Medya Temsilcileri Eğitimi

23.06.2014

35 katılımcı

18 Katılımcı

 

52

1.50. Eskişehir TSM Saha Değerlendirme Toplantısı/UNFPA

23.06.2014

 

7 Katılımcı

 

 

1.51.Konya TSM Saha Değerlendirme Toplantısı/UNFPA

07.08.2014

 

 

 

 

1.52. Ankara TSM Saha Değerlendirme Toplantısı/UNFPA

08.08.2014

 

 

 

 

1.53.Kayseri TSM Saha Değerlendirme Toplantısı/UNFPA

21.08.2014

 

26 Katılımcı

 

 

1.54. Adana TSM Saha Değerlendirme Toplantısı/UNFPA

18.09.2014

 

 

 

 

1.55. Hatay TSM Saha Değerlendirme Toplantısı/UNFPA

19.09.2014

 

13 Katılımcı

 

 

1.56. Eyyübiye İlçe Belediye Meclis üyeleri Farkındalık Eğitimi

09.10.2014

Gerekçe: Şanlıurfa il merkezindeki mevsimlik tarım işçilerinin yaklaşık tamamının Eyyübiye ilçesinde yaşaması

 

 

 

 

1.57. Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük ile görüşme

23.10.2014

Kasım 2011 yılından bu yana program kapsamında yürütülen çalışmalar paylaşılmıştır.

 

 

 

1.58. Şanlıurfa Medya Temsilcileri Farkındalık Toplantısı/TOROS

17.11.2014

70 Katılımcı

20 Katılımcı

 

 

1.59. Şanlıurfa Sağlık Çalışanları Eğitimi/TOROS

18-19.11.2014

-

49 Katılımcı

 

 

1.60. Adıyaman Din Görevlileri Eğitimi/TOROS

26-27.11.2014

20

17 Katılımcı

 

85

1.61. Şanlıurfa Din Görevlileri Eğitimi/TOROS

29-30.11.2014

20

24 Katılımcı

 

120

1.62. Adıyaman Sağlık Aracıları Eğitimi

15-24.12.2014

20

22 Katılımcı

 

110

1.63. Şanlıurfa Sağlık Aracıları Eğitimi

20-30.12.2014

40

44 Katılımcı

 

110

1.64. 32 İl TSM Eğitimi/TOROS

10-12.03.2015

64

67 Katılımcı

 

105

1.65. 19 İl Yönetici Eğitimi/TOROS

26-27.03.2015

64

65 Katılımcı

 

102

2. GELİŞTİRİLEN MATERYAL

2.1. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Programı 2011-2015 Görseli

2.2. Broşürler

2.2.1. Kimlik numarası olmayanın doktoru olmaz

2.2.2. Anne ve bebek ölümleri kader değildir

2.2.3. Çalışma hayatı sağlığımızı etkiler

2.2.4. Herkes 18 yaşını bitirene kadar çocuktur

2.2.5. Akraba evliliği çocukların hasta ya da sakat olma ihtimalini artırır

2.2.6. Bebekler öksüz anneler evlatsız kalmasın

2.2.7. Gebelikte en az 4 kez kontrol gerekir

2.2.8. Doğum hastanede yapılmalıdır

2.2.9. Korku değil ‘bilmek’ seni yaşatır

2.2.10. Erken tanı hayat kurtarır

2.2.11. Daha çok kazanmak için işçilerimizin sağlığını koruyalım

2.2.12. Muhtar toplumun hizmete ulaşmasında köprüdür

2.2.13. “Hastalıkları ve erken ölümleri önleme yasal sorumluluk ve görevdir” kamu savunuculuk broşürü

2.2.14. Tetanoza karşı aşılamanın tam zamanı

2.2.15. Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından mevsimlik tarım işçilerinin sağlığını geliştirmeye yönelik yapılacak çalışmalar

2.3. Açık Mektuplar

2.3.1. Aile Hekimine Açık Mektup

2.3.2. Aile Sağlığı Elemanına Açık Mektup

2.4. Afiş

2.4.1. Gebelik ve Doğum Öncesi – Sonrası Muayene ve Sağlık Eğitimi Hayat Kurtarır

2.5. Rehberler

2.5.1. Tarımda Çalışanların Üreme Sağlığı Sorunlarına Bütüncül Yaklaşım; Birinci Basamak Uygulama Rehberi

2.5.2. Tarımda Çalışanların Sağlık Sorunları ve Risk Altındaki Gruplar;  Üreme Sağlığı Sorunlarına Bütüncül Yaklaşım; Mezuniyet Öncesi Eğitim Modülü

2.5.3. Sağlıklı Yaşamanın Adımları; Din Görevlisi Sağlık Rehberi

2.5.4. Sağlık Yaşam Rehberi; Hastalıklardan Korunmanın Altın Kuralları

2.5.5. Doğru ve Etkili Sağlık İletişimi İçin Sağlık Haberciliği- Programcılığı Rehberi

2.5.6. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Programı; Mahalli Mülki Amir Rehberi

2.6. Radyo Spotları (3 dilde)

2.6.1. Tarım İlaçlarının Üreme Sağlığına Etkisi

2.6.2. Evde Doğumun Sonuçları

2.6.3. Adölesan Evlilik

2.6.4. Aile Planlaması

2.6.5. Doğum Öncesi Bakım

2.7. Televizyon Programları ve Basın Bildirileri